Maharashtra State Excise Complaint Customer Care Number. email id

Maharashtra State Excise Complaint

Advertisement

 

Maharashtra State Excise  Complaint Number
 • Toll Free No.(18008333333)
 • Whats App No.(8422001133)

Citizens can call on toll-free number 1800 833 3333 or or sent a WhatsApp message on 8422001133.

Leave a Comment

7 thoughts on “Maharashtra State Excise Complaint”

 1. सातारा मधील पाटण तालुका येथील पवार वाईन शॉप मध्ये एमआरपी पेक्षा किंवा इतर मालावर पाच रुपये घेतले जातात उदाहरणार्थ टॅंगो मेगडोल

  Reply
 2. Hello! Am Sudhir Saralaya. My application number is 1852043578B34E74. Status is ‘Approved’ but I have still not received the Drinking (Life Long) Permit yet. Please advise.

  Reply
 3. Government of Maharashtra reduce exercise duty on foreign liquor in December 2021 but till date clubs and 5 starts hotels in pune didn’t reduce rates in their bars as they are buying liquor from dealers at new reduced rates. Makes heavy profits from people. Please look in to this issue and help pune people.

  Reply
 4. Nagpur Maharashtra coffie house square wine shop name ankur wine shop overcharg wine desi bhingri and misbehave customer and bottle seal opend and fight customer pls action this wine shop pls

  Reply
 5. I am a senior citizen and trying to apply on line for permit for consumption of alcohol/ liquor/ wine etc.

  However I am able to upload all documents except address proof (like Aadhar, passport or voter ID). There seems to be some problem with the site.

  Last year I had no problem with uploading all the documents.

  Please could you get it rectified.

  Thanks

  Reply
 6. नमस्कार,
  मी तक्रारकर्ता श्री. भाऊराव बालाजी करडभाजने, मु.पो. वाकोडी, तहसिल सावनेर, जिल्हा नागपूर, पोलीस स्टेशन खापा अंतर्गत, वय- ८४ वर्षें.
  आरोपी- श्री. प्रमोद राऊत, गं. भा. भागेरथाबाई वाकोडीकर, गं.भा. बेबीबाई वाकोडीकर व यांचा नातू, सर्व राहणार वाकोडी.
  वरील सर्व गैरअर्जदार हे यांच्या राहते घरी पोलीसांच्याच आशीर्वादानेच अवैध दारू विक्री करून गावात अशांतता निर्माण करतात. वारंवार लेखी तक्रार पोलीस विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखल करूनही कोणत्याही प्रकारची कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जात नाही व थातूरमातूर कारवाई दाखवून तक्रारदारास मानसिक ताण देऊन आरोपींसोबत आर्थिक देवाण-घेवाण करीत प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो.
  येथिल पोलीस अधीक्षक ग्रामीण श्री. राकेश ओला, पोलीस स्टेशन खापा चे दाणेदार अजय मानकर, श्री. अनिल जिट्टावार, उत्पाद शुल्क अधिक्षक श्री. सोनोने, यांना वारंवार लेखी तक्रार व प्रत्यक्ष भेटूनही बहुतेक या सर्वांपर्यंत आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याने हा प्रमोद राऊत आमच्या भागातील नविन विकास दुबे तयार झाला आहे. यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून अवैध दारू विक्रेत्यांवर कायमस्वरूपी आळा घालावा.
  वरील सर्व माझा सत्य बयान असून यावरच खरी व योग्य कार्यवाही करावी व पोलीस स्टेशनमध्ये न बोलावता व तक्रारकरर्तास मानसिक त्रास न देता योग्य व निःपक्षपणे कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत हीच विनंती. कारण कापण्याचे पोलीस स्टेशन अधिकारी खूप जास्त त्रास देतात व पोलीस अधीक्षक आम्हाला काहीही मदत न करता मुंबईला जाऊन तक्रार करा असा सल्ला देतात.

  Reply
 7. Smt. Valsa Nair Singh
  Hon’ble Principal Secretary,
  State Excise
  नमस्कार,
  मी तक्रारकर्ता श्री. भाऊराव बालाजी करडभाजने, मु.पो. वाकोडी, तहसिल सावनेर, जिल्हा नागपूर, पोलीस स्टेशन खापा अंतर्गत, वय- ८४ वर्षें.
  आरोपी- श्री. प्रमोद राऊत, गं. भा. भागेरथाबाई वाकोडीकर, गं.भा. बेबीबाई वाकोडीकर व यांचा नातू, सर्व राहणार वाकोडी.
  वरील सर्व गैरअर्जदार हे यांच्या राहते घरी पोलीसांच्याच आशीर्वादानेच अवैध दारू विक्री करून गावात अशांतता निर्माण करतात. वारंवार लेखी तक्रार पोलीस विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखल करूनही कोणत्याही प्रकारची कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जात नाही व थातूरमातूर कारवाई दाखवून तक्रारदारास मानसिक ताण देऊन आरोपींसोबत आर्थिक देवाण-घेवाण करीत प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो.
  येथिल पोलीस अधीक्षक ग्रामीण श्री. राकेश ओला, पोलीस स्टेशन खापा चे दाणेदार अजय मानकर, श्री. अनिल जिट्टावार, उत्पाद शुल्क अधिक्षक श्री. सोनोने, यांना वारंवार लेखी तक्रार व प्रत्यक्ष भेटूनही बहुतेक या सर्वांपर्यंत आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याने हा प्रमोद राऊत आमच्या भागातील नविन विकास दुबे तयार झाला आहे. यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून अवैध दारू विक्रेत्यांवर कायमस्वरूपी आळा घालावा.
  वरील सर्व माझा सत्य बयान असून यावरच खरी व योग्य कार्यवाही करावी व पोलीस स्टेशनमध्ये न बोलावता व तक्रारकरर्तास मानसिक त्रास न देता योग्य व निःपक्षपणे कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत हीच विनंती. कारण कापण्याचे पोलीस स्टेशन अधिकारी खूप जास्त त्रास देतात व पोलीस अधीक्षक आम्हाला काहीही मदत न करता मुंबईला जाऊन तक्रार करा असा सल्ला देतात.

  Reply